Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Hem  Möten  Medlem  Styrelsen  Stadgar  Galleri  Odlingsdata  Artiklar  Länkar  Protokoll

Hem

2024-03-21
Nu finns det ett mötesschema också för hösten 2024

Nedan finns de handlingar som behandlades under årsmöte onsdag 20 mars i Vårt Hus i Skattkärr.
Dagordning
Resultatrapport
Balansrapport
Verksamhetsberättelse
Valberedningens förslag

Klubben bjöd på smörgåstårta.

 Efter årsmötet anmälde sig 8 medlemmar för att delta,
om du inte kunde vara med på årsmötet och också vill delta läser du i länkarna nedan.

a) resa till Orchidegartneriet i Danmark 18 - 19 maj
b) en orkidéimport från Ecuagenera.

 Påminner om att betala medlemsavgiften i Kork för 2024 till pg: 108 56 47-4


Medlemsavgiften för Karlstads Orkidéklubb på 200 kronor betalar du till pg 108 56 47-4 under januari.Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning
kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på nya SOS Facebooksidan.


Karlstads Orkidéklubb har också en egen facebook-sida.
Är du som medlem intresserad av att delta
kontaktar du Andreas Mitander, andreasmitander@gmail.com


Blommade  jan-22

          
Paphiopedilum charlesworthii
och Paph. Leeanum

Blommade feb-22

                                     
 Coelogyne cristata          Paphiopedilum macranthum      Oncidium roseum              Oncidium alexandrae

Blommade mars-22

Epidendrum parkinsonianum

Blommade april-22

Coelogyne nitida