Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Hem  Möten  Medlem  Styrelsen  Stadgar  Galleri  Odlingsdata  Artiklar  Länkar  Protokoll

Hem

2023-09-19
Klubben har bokat in två medlemsmöten under hösten/vintern 2023 i Vårt Hus, Skattkärr.
Läs mer i Möten

2023-08-16
Har du önskemål, idéer, egna berättelser eller fördrag inför mötesprogram hösten -23?
Tas tacksamt emot på pearvieb@gmail.com


Medlemsavgiften för Karlstads Orkidéklubb på 200 kronor betalar du till pg 108 56 47-4 under januari.Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning
kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på nya SOS Facebooksidan.


Karlstads Orkidéklubb har också en egen facebook-sida.
Är du som medlem intresserad av att delta
kontaktar du Andreas Mitander, andreasmitander@gmail.com


Blommade  jan-22

          
Paphiopedilum charlesworthii
och Paph. Leeanum

Blommade feb-22

                                     
 Coelogyne cristata          Paphiopedilum macranthum      Oncidium roseum              Oncidium alexandrae

Blommade mars-22

Epidendrum parkinsonianum

Blommade april-22

Coelogyne nitida