Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Rossioglossum grande

Odontoglossum grande

 

URSPRUNG/HBITAT: Guatemala. Denna orkidé finns nära Guatemala City på höjder upp till 2600 m. Enligt Veitch, "Det upptäcktes av Mr. G. Ure Skinner, 1839, i mörka raviner nära staden Guatemala, och efteråt på andra orter, men undantagslöst i ett klimat där det vanliga temperaturintervallet är mellan 15 - 20°C, och i situationer där den är säker mot fukt och konstant skugga." Klimatdata indikerar kallare nattemperaturer än de som rapporterats, men det antas att resten av rapporten är en korrekt beskrivning av livsmiljön. Växter har också rapporterats förekomma i Mexiko i delstaten Chiapas, men inga andra detaljer som hänför sig till livsmiljön gavs.

 

KLIMAT: Station #78641, Guatemala City, Guatemala, Lat. 14,6°N, Long. 90,5°V, vid 1489 m. Temperaturerna beräknas för en höjd av 1830 m, vilket resulterar i sannolika extremer på 29°C och 3°C.

                 

Förstora bilderna genom att klicka på dem!

Odlingsrekommendationer

 

TEMPERATURER: Sommardagar är i genomsnitt 22 - 23°C, nätter i genomsnitt 12 - 14°C och dygnsintervallet är 9 - 11°C. De varmaste dagarna, 24 - 25 °C, och det största dygnsintervallet, 11 - 12 °C, inträffar på våren före början av sommarens regnperiod. Odlare rapporterar att andra växter från detta område växer bra Rossioglossum insleayi med sommarnattstemperaturer på 16°C, men kommer inte att tolerera varmare dagar under en längre period.

 

LUFTFUKTIGHET: 75 - 80 % under större delen av året.

 

VATTEN: Nederbörden är kraftig under växtsäsongen från sen vår till tidig höst. Mängderna minskar sedan till en torrperiod som varar cirka 6 månader in på följande vår. Odlade växter bör vattnas kraftigt medan de växer aktivt, men dräneringen måste vara utmärkt och deras rötter bör torka snabbt efter vattning.

 

VILOPERIOD: Vinterdagar i genomsnitt 20 - 21 °C, nätter i genomsnitt 9 - 10 °C, med ett dygnsintervall på 9 - 12 °C. Växter från de högsta höjderna av livsmiljön skulle uppleva temperaturer 3 - 4°C kallare än vad som anges i klimatdata. Medan klimatdata visar en mycket torr period från sen höst till tidig vår, resulterar den höga luftfuktigheten och det stora dygnsintervallet i frekvent och kraftig dagg och dimma. Under hösten bör vattnet reduceras till något regelbunden tidig morgondimma mellan en lätt vattning som ges var 2 - 3:e vecka. Under cirka 2 månader på senvintern bör vattnet dock begränsas till enstaka dimma, med bara tillräckligt med vatten för att förhindra att pseudobulberna skrumpnar. Odlare rapporterar att vatten bör hållas inne tills ny tillväxt har börjat. Näring bör minskas eller elimineras under vintern, luftfuktigheten minskas till 70 - -75% och ljusnivåerna ökas något.

 

ANMÄRKNINGAR: Hade det inte varit för omslagsbilden på Arne Sanfridssons bok, Orkidéer II, kanske det blivit någon annan planta. Rossioglossum grande, den är onekligen grandios med sina upp till 15 cm stora blommor. Om man nu lyckas få den i blom. Man måste respektera plantans viloperiod annars blir det ingen blomning nästkommande höst. Efter avslutad tillväxt och blomning får inte plantan vattnas på hela vintern. Den ska själv vakna ur sin vila, och inte förrän det nya årsskottet är någon centimeter börjar man vattna. Viktigt är också att ge plantan så mycket ljus som möjligt och låg nattemperatur under vintern. Fastän jag tycker att jag uppfyllt dessa "krav" har blomningen uteblivit vid några tillfällen i alla fall. Arten är mycket känslig för omplantering, i synnerhet om den sker vid annan tidpunkt än just när årsskottet är ca 5 cm långt. Det kan ta både 2 och 3 år innan plantan återetablerat sig tillräckligt, efter en omplantering, för att åter börja blomma, allt beroende på hur mycket man stört rotsystemet. Kanske är det så att jag omplanterat och delat plantan onödigt ofta

Blomningssäsongen som visas i klimattabellen är baserad på odlinguppgifter.

Rossioglossum grande förväxlas ofta med Rossioglossum williamsianum, men Rossioglossum grande kan särskiljas genom sina rundade kolonnvingar, större blommor och mycket kortare blomställning. Eftersom Rossioglossum williamsianum har sitt ursprung på mycket lägre höjder. växande temperaturer bör i genomsnitt 3 - 4°C varmare än de som ges för Rossioglossum grande.

 

Växt- och blominformation

 

VÄXTSTORLEK: En sympodial epifyt som blir 48 cm lång.

 

PSEUDOBULB: De samlade, rundaktiga till ovala pseudobulberna är ofta ganska hoptryckta och blir fårade med åldern. De är cirka 10 cm höga och 6,4 cm breda.

 

BLAD: 1 - 3 per tillväxt. De elliptiska till lansettlika bladen har en kraftig konsistens och är spetsiga, är skaftade vid basen och kan bli 38 cm långa och 7,6 cm breda.

 

BLOMSTÄNGEL: 30 cm lång. Vanligtvis upprätt, blomställningen kommer från basen av nyligen mogna pseudobulber.

 

BLOMMOR: Normalt 4 - 8 per blomställning. Blommorna är breda och kan vara mer än 15 cm i diameter. De har en vaxartad konsistens och kommer att hålla i perfektion i en månad eller mer om vattenstänk inte ger dem små fläckar. Sepaler är gula med breda tvärgående stänger och fläckar av rödbrunt. Petalerna är ljusgula med rödbrunt på nedre halvan. Läppen är vit eller gräddvit fläckig med matt rödbrunt.