Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Rhynchostele rossii
Odontoglossum rossii, Cymbiglossum rossii, Lemboglossum rossii.


URSPRUNG/HBITAT: Rhynchostele rossii är allmänt spridd i Nicaragua, Honduras, Guatemala och Mexiko. I Mexiko finns det i delstaterna Veracruz, Puebla, Mexiko, Oaxaca och Chiapas. Den växer vanligtvis på träd i blandade molnskogar på 2000 – 2400 m, men vissa plantor har hittats så högt som 3000 m.

KLIMAT: Station # 76775, Oaxaca, Mexiko, Lat. 17,0°N, Long. 96,7°V, vid 1528 m. Temperaturerna är beräknade för en höjd av 2210 m, vilket resulterar i extrema rekordtemperaturer på 34°C och -3°C.

                                                                         

Odlingsrekommendationer

TEMPERATURER: Sommardagar i genomsnitt 23 - 24°C, och nätter i genomsnitt 11 - 12°C, med ett dygnsintervall på 12 - 13°C. Odlade plantor kan lätt tolerera temperaturer något varmare än vad som anges om hög luftfuktighet och kraftig luftrörelse tillhandahålls.

LUFTFUKTIGHET: 70 – 75 % på sommaren och tidig höst vid väderstationen, sjunkande till 55 – 60 % på vintern och våren. Medelvärden i molnskogens livsmiljö är dock troligen 70 - 80 % året runt.

VATTEN: Nederbörden är måttlig till kraftig i 6 månader från sen vår till tidig höst, men mängden minskar snabbt till en 4- till 6-månaders torrperiod som sträcker sig in på våren. Odlade växter bör vattnas kraftigt och ofta under aktiv tillväxt, men deras rötter måste alltid kunna torka snabbt efter vattning. Vatten bör minskas för odlade växter när ny tillväxt mognar på hösten.

VILOPERIOD: Vinterdagar i genomsnitt 21 - 23°C, och nätter i genomsnitt 4 - 6°C, med ett ökat dygnsintervall på 16 - 17°C. Växter kan odlas något varmare än vad som anges, men under flera månader bör bottennivåerna sjunka under 10°C med ett ökat dygnsintervall. Vinternederbörden i livsmiljön är mycket låg under 5 månader, men hög luftfuktighet och nattlig kylning orsakar frekventa tunga avlagringar av dagg under en del av denna period. Dessutom finns mer fukt tillgänglig från dimma, så livsmiljön blir inte extremt torr. Vatten bör reduceras men inte elimineras för odlade växter på vintern. I de flesta odlingsområden bör något regelbunden tidig morgondimma mellan enstaka lätta vattningar ge den nödvändiga torrare vilan samtidigt som plantan inte blir för torr. Vatten bör ökas lite om pseudobulberna börjar skrumpna. Näring bör minskas eller elimineras tills vattningen ökar på våren. Det stora antalet klara dagar varje månad under vintern indikerar att detta är den ljusaste tiden på året i livsmiljön. Följaktligen bör ljusnivåerna hållas så höga som möjligt, så länge det inte bränner lövverket, under den svala, torra vilan.

NOTERING: Blomningssäsongen som visas i klimattabellen är baserad på odlingserfarenhet. På grund av blomform och färg förväxlas den vinterblommande Rhynchostele rossii ofta med den mindre blommiga, sommarblommande Rhynchostele ehrenbergii. En ytterligare skillnad är att markeringarna på foderbladen på Rhynchostele ehrenbergii bildar staplar och tvärgående fläckar istället för de rundade fläckarna som finns på Rhynchostele rossii.

Växt- och blominformation

VÄXTSTORLEK: En liten, ofta klumpbildande epifytisk växt som kan bli 10 – 25 cm höga.

PSEUDOBULB: 3 - 6 cm lång. De klustrade, ovala pseudobulberna är ofta gulaktiga. De blir mycket komprimerade, böjda och skrynkliga med åldern.

BLAD: 1 per tillväxt. Det något läderartade, elliptiska bladet är 5 – 20 cm långt och reser sig från toppen av pseudobulben.

BLOMSTÄLLNING: 6 – 20 cm lång. Den upprättstående eller böjda blomställningen utvecklas från basen av den mogna pseudobulben.

BLOMMOR: 1 - 4 per blomställning. Varje prålig blomma är 5 – 7,5 cm i diameter. Blommorna är ljusgula, vita eller ljusrosa med rundade fläckar av brunt eller rödbrunt som täcker de flesta av sepalerna och den basala delen av petalerna. Den stora, rundade läppen är vanligtvis vit eller ljusrosa och är cirka 2,5 cm bred med lätt rufsiga kanter.