Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Phragmipedium besseae
 
URSPRUNG/HBITAT: Ecuador och i San Martin-området i Peru. På båda platserna växer plantorna i halvskugga på 1100 m, på branta, östvända, våta vallar eller våta granitklippor där de utsätts för tidig morgonsol. I Peru växer de i nära anslutning till P. boisseranum, medan P. besseae i Ecuador växer mycket nära kolonier av P. schlimii.
 
KLIMAT: Station # 84435, Moyobamba, Peru, Lat. 6.0S, Long. 77,0 W, på 832 m. Temperaturerna beräknas för en höjd av 1100 m. Extrema temperaturer är inte tillgängliga.
                             
 Förstora bilderna genom att klicka på dem!

Odlingsrekommendationer:
 
LJUS: 1200 - 1500 fc, möjligen så lite som 600 fc. Ljuset bör spridas och direkt sol undvikas. Odlare rapporterar att denna art föredrar lägre ljus än andra Phragmipedium. På Los Angeles State och County Arboretum tog de med sig en liten bit för att blomma i Phalaenopsis-huset under extra skugga. Andra odlare menar att denna art var friskast och att rottillväxten ökade dramatiskt när plantorna fick 16 timmars ljus hela året.
 
TEMPERATURER: Sommardagar i genomsnitt 26 - 27C, och nätter i genomsnitt 15 - 17C, med ett dygnsintervall på 9 - 12C. I detta exceptionellt enhetliga klimat varierar de genomsnittliga topparna och dalarna endast 2 - 3C hela året.
 
LUFTFUKTIGHET: 80 - 90%. Luftfuktighetsregister finns inte tillgängliga, men samlare beskriver livsmiljön som mycket fuktiga tropiska regnskogar. Framgångsrika odlare rapporterar att mycket hög luftfuktighet kan vara viktig.
 
VATTEN: Plantorna ska vara ständigt fuktiga. Medan nederbörden är relativt låg med ett vått/torrt mönster, rapporterar samlare att de hittar växterna på våta sluttningar som aldrig är torra. De observerade konstant vatten som sipprar nerför klippan genom litofytiska mossor och på rötterna av P. besseae.
 
NÄRING: 1/4 - 1/2 styrka kan appliceras varje vecka till varannan vecka medan plantorna växer aktivt, såvida inte levande sphagnum används som växtmedium. Odlare indikerar att P. besseae kräver ganska mycket näring, och att blomfärgen förbättras när näringen är tillräckligt. Gödsel-te används mycket framgångsrikt.
 
VILOPERIOD: Genomsnittliga dagtemperaturer bör bibehållas på vintern, men nätterna kan i genomsnitt vara några grader svalare, vilket resulterar i en liten ökning av dygnsintervallet. Vatten, luftfuktighet och näringl kan minskas, medan ljusnivåerna kan höjas något för att simulera det ökade antalet klara dagar.
 
ODLINGSMEDIA: Ett medium som håller kvar fukt behövs, och flera framgångsrika odlare rapporterar att de har de bästa resultaten med levande sphagnummossa. Information om användningen av levande sphagnum finns i kapitel 1. Växten som odlades vid Los Angeles Arboretum odlades i plastkrukor med konventionell granbarkblandning toppad med mossa från Nya Zeeland.
Omplantering görs bäst efter blomningen, precis när nya rötter börjar växa fram.
 
ANMÄRKNINGAR: Blomningssäsongen som visas i klimattabellen är baserad på odlingserfarenheter. Rapporter från livsmiljön indikerar att den ecuadorianska varianten inte har någon högsäsong för blomning.
P. besseae är en svår växt i odling. Odlare spekulerar om att problemen kan uppstå från det använda odlingsmediet, hårt vatten eller kemisk gödning.
 
Växt- och blominformation:
VÄXTSTORLEK: 22 cm sympodial litofyt eller terrestrisk.
PSEUDOBULB: Inga. Utväxterna kommer från en kort rhizom.
BLAD: 4 per tillväxt. Bladen är 15 - 25 cm långa, mörkgröna, smalt elliptiska med en tung, köttig struktur. Bladen hålls i rät vinkel mot stjälken.
BLOMSTÄNGEL: 30 - 40 cm lång. Växten blommar på den långsträckta apikala delen av stängeln.
BLOMMOR: 1 - 4. Blommorna är 4 - 6 cm i diameter och öppnar sig i följd. De ljusa scharlakansröda blombladen bleknar till gula i mitten och är i stort sett elliptiska. Den duniga läppen är randig med scharlakansrött och gult.