Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Oncidium roseum
Cochlioda rosea, Odontoglossum roseum.

HABITAT: Colombia, Ecuador och Peru. I södra Ecuador växer denna orkidé i ett relativt litet område med mycket blöta skogar i provinserna Zamora-Chinchipe och Loja. I norra Peru finns arten i departementen Cajamarca och Amazonas. I Ecuador och Peru finns växter vanligtvis nära 2000 m, men har rapporterats vid 1500 m och 2550 m. I Colombia växer den i bergen i norra delen av departementet Antioquia på 3000–3100 m.

KLIMAT: Station #84455, Tarapoto, Peru, Lat. 6,5°S, Long. 76,4°V, vid 281 m. Temperaturer beräknas för en höjd av 2000 m. Rekordextrema temperaturer är inte tillgängliga för den här platsen.

                                        

LJUS: 1200 - 2000 fc. Växter behöver ganska skuggiga förhållanden och ljus bör filtreras eller spridas, särskilt vid middagstid. Växter bör aldrig utsättas för direkt middagssol. Starka luftrörelser bör alltid tillhandahållas.

TEMPERATURER: Under hela året, dagar i genomsnitt 21 - 23°C, och nätter i genomsnitt 10 - 12°C, med ett dygnsintervall på 9 - 13°C. Variationen i habitathöjden tyder på att dessa växter bör anpassa sig till temperaturer 2 - 3°C varmare eller svalare än vad som anges i tabellen.

LUFTFUKTIGHET: Rapporter är inte tillgängliga för den här platsen. Uppgifter från närliggande stationer indikerar att luftfuktigheten troligen är i genomsnitt nära 80 % året runt.

VATTEN: Nederbörden vid Tarapoto är lätt till måttlig hela året, med en något torrare period på vintern. Förhållandena i den våta skogsmiljön är utan tvekan blötare än vad som anges av nederbördsmedelvärdena vid väderstationen, dock med ännu mer fukt tillgänglig under hela året från tung dagg och dimma. Nederbördsmönstret i livsmiljön är troligen detsamma, dock med en något torrare period på vintern och tidig vår. Odlade växter bör vattnas ganska kraftigt medan de växer aktivt, men dräneringen måste vara utmärkt och rötterna bör torka ganska snabbt efter vattning.

VILOPERIOD: Växande temperaturer bör bibehållas hela året. Odlade växter behöver mindre vatten efter att ny tillväxt mognar på hösten och på vintern när de inte växer aktivt, särskilt för växter som odlas under mörka, korta förhållanden som är vanliga på tempererade breddgrader eller om de odlas i svalare temperaturer än vad som anges. Växter bör dock aldrig torka ut helt. Näring bör minskas eller elimineras tills ny tillväxt börjar och tyngre vattning återupptas på våren.

ANMÄRKNINGAR: Blomningssäsongen som visas i klimattabellen är baserad på odling uppgifter.

Växt- och blominformation

PLANTSTORLEK: En liten till medelstor, 20 cm sympodia epifyt.

PSEUDOBULB: 3–5 cm höga. De äggformade pseudobulberna är kraftigt sammanpressade med skarpa kanter och grunda längsgående spår på de tillplattade sidorna. De är tätt belägna på en kort rhizom och är delvis inneslutna vid basen av 2 par höljen, av hvilka de större övre är bladbärande.

BLAD: 5–20 cm långa och 1,0–2,5 cm breda. Varje tillväxt bär 1 - 2 elliptiskt-avlånga till linjära blad i spetsen av varje pseudobulb. De är skarpt till trubbigt spetsiga och kilformade eller avsmalnade till en längsgående vikt, bladliknande skaft vid basen. Bladen på de bladbärande höljena vid basen av pseudobulben liknar de apikala bladen men är mycket mindre.

BLOMSTÄNGEL: 13 - 45 cm lång. Den upprättstående till böjliga eller graciöst välvda blomstängeln dyker upp från basen av en nyligen mognad pseudobulb. Blommor bärs vanligtvis i en ganska lös gren på de övre två tredjedelarna av blomstängeln, men kan ibland utvecklas till fågrenad. Varje blomma bärs på en lång, smal, ganska styv blomstjälk som är upp till 1,5 cm lång

BLOMMOR: 5 - 15. De vitt spridda, stjärnformade, mörkt rosa-röda blommorna är 2,0 - 3,8 cm i diameter med smalt elliptiska, trubbigt spetsiga foder- och kronblad som är 1,0 - 1,8 cm långa av upp till 0,4 cm bred. Blommor har ett upprätt ryggblad med snett spridande sidoblad och kronblad. Läppen är 0,9 - 1,6 cm lång, är fäst vid den nedre tredjedelen av könspelaren, skjuter ut framåt från en kilformad bas och är skarpt 3-flikig. Den har korta, snett äggformade sidolober nära eller lite under mitten. Den ganska långa, linjärt-avlånga mellanloben kröker sig gradvis nedåt och har en trubbig spets. Skivan har 1 - 2 par korta, köttiga kölar nära basen. Den kraftiga könspelaren har en 3-flikad spets och är cirka 0,6 cm hög baktill.