Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Miltoniopsis phalaenopsis
Miltonia phalaenopsis, Miltonia pulchella, Odontoglossum phalaenopsis

          

Miltoniopsis phalaenopsis förekommer i centrala Colombia på de västra sluttningarna av Cordillera Oriental nära Ocana. Dessa växter finns också nära Velez, i fuktiga skogar med måttliga temperaturer på höjder av 1200 - 1500 m. Det är en liten, svalt växande epifyt, som når 15 - 30 cm i höjd, med äggformade, komprimerade, ljusgröna pseudobulber som bär ett enda, apikala, linjärt, ljusgröna, spetsiga blad. Plantan blommar på våren till hösten med blomstänglar som är kortare än bladen och bär 3 till 5, platta blommor. Blommorna är 5,0 - 6,5 cm i diameter. Alla delar av blomman är vita, bara läppen har ljuslila strimmor och fläckar.

Ljus:
Miltoniopsis phalaenopsis behöver en ljusnivå på 15000 - 20000 lux. Plantan skapar mest blommor när den får så mycket ljus som den tål utan att skada bladen. Den något rosa färgen på bladen indikerar den optimala dosen av ljus, medan röda, gula eller halmfärgade blad indikerar för mycket ljus. Petalerna böjer sig vid för höga ljusnivåer. Blommornas kvalitet kan ofta förbättras om plantan flyttas till en skuggigare lokal efter att knopparna har bildats.

Temperatur:
Under hela året är den genomsnittliga dagliga temperaturen 23 - 25°C, natten 17 - 18°C, vilket ger en daglig amplitud på 6 - 7°C.

Luftfuktighet:
Plantan behöver en genomsnittlig luftfuktighet under dagen på 70 - 80%, på natten som maximalt 80 - 90% och på eftermiddagen minst 50 - 60%. Om hög luftfuktighet på vintern skapar problem med kondens kan den sänkas något. En bra luftcirkulation förhindrar dock kondens, även när luftfuktigheten är hög.

Odlingsmedia:
Ömtåliga, trådliknande rötter hos plantan skadas lätt om odlingsmaterialet blir för torrt eller är ständigt fuktigt. Därför måste materialet vara luckert och säkerställa ett snabbt utflöde av överskottsvatten. Du kan använda fin bark blandad med fukthållande material, som perlit eller skuren sphagnummossa. Du kan också använda träkol som tillsatser, krossade ostronskal, jordnötsskal eller tjock torv. Dessa tillsatser varierar beroende på erfarenhet av vattning och allmänna odlingsförhållanden. Plastkrukor är att föredra eftersom det är lättare att hålla fukt i dem, men utmärkt dränering måste säkerställas. Ett lager av stora barkbitar på botten av krukan förbättrar utflödet av vatten. För att förbättra det kan du också förstora hålen i krukan, och till och med göra ytterligare sidohål med het lödkolv. Ångorna från smält plast kan vara giftiga, så detta bör göras i det fria eller med god ventilation.

Omplantering:
Plantan gillar årlig omplantering. Förutom att uppfylla de grundläggande kraven är årlig omplantering en viktig aktivitet som kan säkerställa framgång i odlingen. Överdriv inte med stora krukor! Plantorna bör planteras i små krukor, vilket ger plats för tillväxt på endast ett år. När man planterar om dessa växter handlar det inte om att överföra växten till en större kruka med hela det gamla, kompakta odlingsubstratet. Hela det gamla substratet ska tas bort, alla skadade eller sjuka rötter skärs av och plantan placeras i färskt medium och ren kruka. Det är bäst att utföra omplantering på hösten när nya rötter börjar växa, och de nya årsskotten når en storlek som är cirka hälften av de äldre pseudobulberna. Omplanteringar under hösten, i början av vintern kommer att ha tid att etablera sig i de nya krukorna innan de varma sommardagarna börjar.

Vattning:
Substratet för alla Miltoniopsis-arter och hybrider ska alltid hållas fuktigt. Får aldrig torka ut fullständig. Vattningsfrekvensen påverkas av många faktorer: tid på året, temperatur och luftfuktighet, dagslängd, molnigt eller soligt väder, vilket substrat och storleken på krukor som används, storleken på växten, när den senaste omplanteringen utfördes, hur bra ventilationen är. Bestäm om vattningstiden är lämplig för krukans vikt, eller så kan du känna på substratet, en bit ned i krukan, med fingrarna, för att bedöma hur fuktigt det är. Den enda gång då Miltoniopsis bör vara något uttorkad är perioden strax efter omplanteringen, speciellt om den planterades om innan tillväxtperioden för nya rötter. Regelbunden vattning återupptas omedelbart i samband med att nya rötter växer fram i färskt odlingsmaterial.

Näring:
Under den aktiva tillväxten bör Miltoniopsis phalaenopsisges näring varje vecka 1/4 - 1/2 av den rekommenderade dosen för orkidéer. De flesta föredrar användningen av kväveberikade näringsmedel, t.ex. 30-10-10, i nästan ett helt år. Man kan också använda näring med mindre kväve, och högre fosfor, t.ex. 10-20-10, var 3:de till var 4:de vecka. Periodisk applicering av näring med en ökad mängd fosfor anses förbättra blomningen. Ibland uppstår det problem med att spetsarna på bladen torkar. Även om detta kan vara ett tecken på brist på vatten, är det vanligtvis ett tecken på hög salthalt i substratet. Sådan ackumulering av salt kan vara resultatet av näring eller användning av mycket mineraliserat vatten. För att förhindra detta är det nödvändigt att skölja igenom substratet upprepade gånger med några veckors mellanrum, särskilt när du använder höga doser av näring.

Viloperiod:
Det är viktigt att hålla en daglig temperaturskillnad på 6 - 11°C. På vintern bör vattningen begränsas något, särskilt när det gäller Miltoniopsis phalaenopsis som odlas under mörka, korta dagar, eller när temperaturen sjunker under 16°C på natten. Bara i situationer där det är mindre ljus, dagen är kort och temperaturerna lägre, förbrukar växterna mindre vatten. Låt dem dock inte torka ut helt. Om mängden tillfört vatten minskar bör även näringen minskas tills nya tillskott skapas under våren.