Phalaenopsis bellina
Välkommen till Karlstads Orkidéklubb

Tillbaka till Odlingsdata

Coelogyne nitida

 

URSPRUNG: Nepal genom Sikkim och Bhutan till Khasi Hills i nordöstra Indien, övre Burma, Yunnan-provinsen i sydvästra Kina, Thailand och Laos. I hela deras livsmiljö finns växter på 1500 - 2300 m. De växer på mossbeklädda träd och stenar i regioner som kännetecknas av närvaron av dimma och dimma nästan året runt. Växter som finns i den subtropiska zonen i de lägre höjderna av habitat växer mestadels på träd i blandskogar och sekundärt buskar i regioner med svala, soliga och torra vintrar.

 

KLIMAT: Station #42295, Darjiling, Indien, Lat. 27.1N, Long. 88.3E, vid 2265 m. Rekordhöga är 25C, och rekordlåga är -3C.

          

Förstora genom att klicka på bilderna!


Odlingsrekommendationer:

 

LJUS: 1500 - 2500 fc. Starka luftrörelser bör alltid tillhandahållas. Det tunga molntäcket i samband med sommarmonsuner tyder på att vissa skuggning behövs från vår till höst, så att ljuset blir något filtrerat. Växter bör inte utsättas för direkt middagssol. I livsmiljön är ljuset starkast under torrperioden på vintern när himlen är klara mer än hälften av dagarna varje månad.

 

TEMPERATURER: Sommardagar i genomsnitt 18-19C och nätter i genomsnitt 13-14C, med ett dygnsintervall på 5C. Växter anpassar sig till varmare eftermiddagstemperaturer om luftfuktigheten hålls hög, om luftrörelser är stark, och om växterna kan svalna på kvällen.

 

FUKTIGHET: 85 - 95% större delen av året, sjunkande 75 - 80% från senhösten till vår.

 

VATTEN: Nederbörden är mycket kraftig från sen vår till hösten, men minskar snabbt på hösten in i en 3 - 5 månaders torrperiod. Odlade växter bör vattnas kraftigt under aktiv tillväxt, men mediet får inte tillåtas att bli unken eller blött. Vatten bör minskas efter att nya utväxter mognar på hösten.

 

NÄRING: 1/4 - 1/2 av rekommenderad styrka appliceras varje vecka under perioder med aktiv tillväxt. De flesta odlare använder en balanserad näringssammansättning under större delen av tiden växtsäsong. De går ofta över till ett näringsmedel med lägre kvävehalt och högre i fosfor på hösten för att främja bättre blomning nästa säsong och att låta de nya bulberna bli trinda innan vintern. För att förebygga saltuppbyggnad bör mediet lakas ur med några veckors mellanrum under perioder av tyngre näringsgivor. Detta är särskilt viktigt i områden med kraftigt mineraliserat vatten. Lakning utförs genom att första vattningen av plantan normalt löser upp eventuella ackumulerade salter. Efter någon timme eller så spolas odlingsmedia igenom med vatten med minst två gånger volymen av krukan.

 

VILOPERIOD: Vinterdagar i genomsnitt 8-9C, och nätter i genomsnitt 2-3C, med ett dygnsintervall på 7C. I livsmiljön är nederbörden mycket låg i ungefär 3 månader på senhösten och tidig vinter, men ytterligare fukt är vanligtvis tillgänglig från frekvent tung dagg och dimma. Vatten bör därför minskas för plantan på vintern, men de bör inte tillåtas vara torra under långa perioder. I de flesta fall kan det vara tillräckligt med en lätt vattning var tredje vecka eller så och med enstaka sprayningar mellan vattningarna kommer att uppfylla växtens krav. Den svala, torra vilan är avgörande för sund tillväxt och blomning, men det behöver inte vara riktigt lika lång eller svår som den viloperiod som anges av klimatdata. Vi har erfarit att låga temperaturer på 9-10C tillsammans med reducerat vatten för ca 3 månader är tillräckligt för att uppfylla vilokraven. Vattningen bör igångsättas så snart det nya skottet börjar att växa, detta är särskilt viktigt hos Coelogyne nitida. Om denna art hålls alltför torr medan skottet är relativt ungt kan de nya bladen bli täckta av en klibbig substans, som om den inte tvättas av äventyras utvecklingen av hela skottet och därmed också blomstängeln. För dig som ändå inte lyckas bör ge plantan mera ljus dock utan att bränna bladen så kanske den vill belöna dej med den mängd blommor som plantan är kapabel till, nästa år.

 

ODLINGSSUBSTRAT: Plantan kan monteras på kork eller en träplatta men då bör luftfuktigheten vara hög och växterna vattnas flera gånger om dagen under varmt, ljust väder. De flesta odlare föredrar dock att använda korgar eller krukor, och öppna korgar fodrade med vitmossa producerar i allmänhet utmärkt resultat. På grund av det tunga vattenbehovet bör mediet vara öppet och snabbt dränerande men ändå hålla mycket fukt. Odlare har funnit att de flesta Coelogyne-arter bör störas så sällan som möjlig. Plantan växer bäst om den planteras om endast när det är absolut nödvändigt. Odlare rapporterar att hårdhänt omplantering kan fördröja blomningen så länge som 3 år, och vissa hävdar att gallring av gamla bulber kan vara att föredra inför omplantering.

Strimlad björnmossa blandat med ca 10% perlit, 10% hackad vitmossa och 10% träkol ger utmärkta resultat för de flesta odlare och bryts ner mycket långsamt. Tallbark kan användas om fuktbevarande tillsatser ingår i mixen. När omplantering krävs, bör den endast göras när ny rottillväxt är tydlig, vanligtvis omedelbart efter blomningen.

 

ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR: Coelogyne nitida är en alldeles underbar orkidé som tycks ha allt en odlare kan önska sig. Plantan är liten och kompakt, blir upp till 25 cm hög. Viloperioden avslutas i och med att det nya skottet börjar att tillväxa i början av det nya året. Blommar vanligen från mars till maj. Blomstängeln kommer från insidan av det nya skottet medan det fortfarande är ganska ungt och upp till ett dussin små, underbart väldoftande blommor utvecklas under våren. Blommorna är rent vita med läppen smakfullt färgsatt av gult och orange. Hållbarheten hos blommorna är omkring tre veckor. Då vanligtvis flera nya skott tillväxer varje säsong, kan många blomstänglar förväntas. Inom några få år har plantan fördubblat sin storlek och ger då en magnifik upplevelse under blomningsperioden, men blir ändå aldrig för stor att lätt kunna hanteras.

Blomningssäsongen som visas i klimattabellen är baserad på odlingserfarenheter. I livsmiljön blommar växter sent på våren och tidig sommar.

 

Växt- och blominformation:

 

VÄXTSTORLEK: En 22 - 30 cm sympodial epifyt.

 

PSEUDOBULB: 7,5 - 10,0 cm hög. De cylindriskt-avlånga pseudobulberna blir fårade med åldern. Bulberna är fördelade på 2,0 - 2,5 cm isär på en kraftig rhizom.

 

BLAD: 15 - 20 cm långa inklusive 2,5 - 5,0 cm bladskaft vid basen. Två elliptiska till lansettlika blad bärs på toppen av varje pseudobulb. De är cirka 2,5 cm breda och skarpt spetsig.

 

BLOMMNING: Cirka 20 cm lång. Den upprättstående till hängande blomstängeln dyker upp från centrum av nya årsskott innan bladen eller pseudobulberna har utvecklats.

 

BLOMMOR: 3 - 8. Blommor bärs på den övre halvan av varje blomstängel. Blommor, som är 4 cm i diameter, är vita markerade med en gul disk och gula ögonliknande fläckar på läppens sidolober. De skarpspetsade tepalerna är 2,5 - 3,5 cm långa och 0,5 - 0,7 cm breda. Sepalerna är oftast lite längre och bredare än tepalerna dock. Doftar mycket gott.