Mötesdagar våren 2020
ändrad 200128


Februari

Lördag 15/2, kl. 11:00 - 13:00


Omplantering.
Tag med dig plantor, krukor och kompost för omplantering.
Visst kompostmaterial kan finns till självkostnadspris.


Sal 5D 307 på Karlstads universitet.
Klicka på länken och få info om salen och P-platsApril

Måndag 20/4, kl. 18:30


Årsmöte.
anmäl till lenawanke@yahoo.se  
senast 13/4, kl. 12:00 om du också vill ha del i smörgåstårta.


Tag med dig en planta och presentera den efter årsmötet


Sal 5D 307 på Karlstads universitet.
Klicka på länken och få info om salen och P-plats

Maj

Kanske en resa till handelsträdgård Stolpen
under förutsättning att orkidéimporten fungerar.Styrelsen mottager gärna uppslag, idéer och namn på lämpliga föredragshållare som kunde förgylla våra möten.
Varför inte själv ta fram ett kortare föredrag och presentera på ett medlemsmöte?
Skicka mail till per-arne.viebke@kau.se

Varmt välkommen
Styrelsen