Mötesdagar våren 2019
ändrad 190531


Mars

Lördag 9/3, kl. 10:00 - 13:00


Omplantering.
Tag med dig plantor, krukor och kompost för omplantering.
Visst kompostmaterial kan finns till självkostnadspris.


Sal 5D 307 på Karlstads universitet.
Klicka på länken och få info om salen och P-platsApril

Torsdag 11/4, kl. 18:30


Årsmöte.
anmäl till lenawanke@yahoo.se  
senast 4/4, kl. 12:00 om du också vill ha del i smörgåstårta.


Tag med dig en planta och presentera den efter årsmötet,
kanske just den lilla planta som delades ut till alla närvarande under årsmötet 2015.

Dax för ett nytt odlingsprojekt?


Sal 5D 307 på Karlstads universitet.
Klicka på länken och få info om salen och P-plats

Maj / Juni

Lördag 1/6 eller Söndag 2/6

Resa till Björskogsnäs, tag med kaffekorg och kamera.
under förutsättning att vädret är gynnsamt och att Guckoskon står i blom.

Nej, tyvärr blir det inte heller denna gång någon gemensam utflykt till Björskogsnäs.
Blomningen antas vara försenad då det varit ganska kallt den senaste tiden och vädret ska dessutom bli oroligt.


Styrelsen mottager gärna uppslag, idéer och namn på lämpliga föredragshållare som kunde förgylla våra möten.
Varför inte själv ta fram ett kortare föredrag och presentera på ett medlemsmöte?
Skicka mail till per-arne.viebke@kau.se

Varmt välkommen
Styrelsen