Bli medlem

I klubbens stadgar 1 står "Alla medlemmar i Karlstads Orkidéklubb måste också vara medlemmar i Svenska Orkidésällskapet."

För att bli medlem i Karlstads Orkidéklubb betalar man in 400 kronor till Svenska Orkidésällskapet, pg 85 05 65-3.

100 kronor av dessa går till Karlstads Orkidéklubb och 300 kronor till Svenska Orkidésällskapet.
 
Inkluderat i medlemskapet i Svenska Orkidésällskapet är medlemstidningen Orkidéer som kommer ut mindre än 6 gånger per år.

Ange namn, adress och telefonnummer samt att ni vill vara med i Karlstads Orkidéklubb (KORK).
Om ni betalar via Internetbank behöver ni inte uppge namn och adress eftersom kontohavarens uppgifter automatiskt anges.


Familjemedlemskap

Om ni är två eller fler i familjen som vill vara med i Karlstads Orkidéklubb så behövs bara ett medlemskap i Svenska Orkidésällskapet.
Skriv med de övriga familjemedlemmarnas namn och att de skall vara med i Karlstads Orkidéklubb på inbetalningskortet,
eller i meddelandet på Internetbanken.
Årsavgiften per medlem är 100 kronor.

Vid kontakter med Svenska Orkidésällskapet bör alltid medlemsnumret uppges.
Du hittar ditt medlemsnummer på sista sidan i medlemstidningen.

Som medlem godkänner du att Karlstads Orkidéklubb och Svenska Orkidésällskapet lagrar och behandlar dina personuppgifter i ett datoriserat medlemsregister.
Medlemsregistret används endast för utskick till medlemmarna från föreningarna.