Bli medlem


För att bli medlem i Karlstads Orkidéklubb betalar man in 200 kronor till pg 108 56 47-4.
Klubben har en egen facebook-sida. Är du intresserad, som medlem, av att delta kontaktar du Andreas Mitander, andreasmitander@gmail.com


Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på nya SOS Facebooksidan.
 

Ange namn, adress och telefonnummer samt e-post vid betalningar för medlemsskap.
Om ni betalar via Internetbank behöver ni inte uppge namn och adress eftersom kontohavarens uppgifter automatiskt anges, men ange gärna e-post.


Som medlem godkänner du att Karlstads Orkidéklubb lagrar och behandlar dina personuppgifter i ett datoriserat medlemsregister.
Medlemsregistret används endast för utskick till medlemmarna.