Phalaenopsis bellina
Välkommen till
Karlstads Orkidéklubb


Nästa möte kan bli efter att styrelsen konstituerat sig.

Skicka ett mail till per-arne.viebke@kau.se med din e-postadress,

så kan du också få påminnelser om mötesprogram.


Medlemsmöten
våren 2018

Medlemsmöten sker
på Karlstads universitet, om inget annat anges.
Klicka här och se karta och P-plats

Bli medlem
Stadgar
Styrelsen
Bibliotek
Styrelseprotokoll
Årsmötesprotokoll

Länkar

Sidan sponsras av: